Mitte toetatud eelnõu

Süvamuusikakontsertide piletite osaline hüvitamine vanaduspensionäridele ning represseeritutele ja nendega võrdsustatud isikutele

[Pealehele]

Eelnõu number:
71
Esitaja:
Linnavolikogu liige Jüri Trei;   
  
Koostaja:
Linnavolikogu liige Jüri Trei;   
Reg. kuupäev:
22.02.2007  Volikogu istungil
Ettekandja:
Linnavolikogu liige Jüri Trei  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; Rahanduskomisjon; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
    
Tekstid:
failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
01.03.200723Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
14.03.20073Sotsiaal- ja tervishoiukomisjonmitte toetada eelnõu.
15.03.200716Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
19.03.20071Rahanduskomisjonmitte toetada eelnõu.
22.03.200711Volikogu istungeelnõu määrusena mitte vastu võtta.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
22.02.2007Saadetud linnavalitsusele  
07.03.2007Linnavalitsuse seisukoht   Mitte toetada fail[Tekst]