Õigusakt

Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (kõnniteedest)

[Pealehele]

Õigusakti number:
86
Vastuvõtmise kuupäev:
05.04.2007
 
Eelnõu number:
75
Esitaja:
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Hannes Rumm;   
  
Koostaja:
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon;   
Reg. kuupäev:
22.02.2007  Volikogu istungil
Ettekandja:
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees Hannes Rumm  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
01.03.200727Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
13.03.20070Linnamajanduskomisjonjätta päevakorra projektist välja.
15.03.200720Eestseisuse koosolekjätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
27.03.20071Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
29.03.200715Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
05.04.200712Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 86 Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (kõnniteedest).

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
27.03.2007Linnamajanduskomisjon1. Muuta eelnõu punktis 1 sõna "Haljas" sõnaks "Haljal".  
27.03.2007Linnamajanduskomisjon2. Muuta eelnõu preambulit ja sõnastada see järgmiselt: "Teeseaduse § 25 lõike 3 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 6 lõike 1 punktiga 8".  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
13.03.2007Juriidiline osakond fail[Tekst]  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
22.02.2007Saadetud linnavalitsusele  
07.03.2007Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda fail[Tekst]