Õigusakt

Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (pensionäridele hinnatõusu kompenseerimise toetusest)

[Pealehele]

Õigusakti number:
67
Vastuvõtmise kuupäev:
22.03.2007
 
Eelnõu number:
78
Esitaja:
linnavolikogu esimees Toomas Vitsut;   
  
Koostaja:
linnavolikogu esimees Toomas Vitsut;   
Reg. kuupäev:
22.02.2007  Volikogu istungil
Ettekandja:
linnavolikogu esimees Toomas Vitsut  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
01.03.200730Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
14.03.20071Sotsiaal- ja tervishoiukomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
15.03.20076Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
19.03.20073Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.03.20077Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 67 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (pensionäridele hinnatõusu kompenseerimise toetusest).

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
22.02.2007Saadetud linnavalitsusele  
07.03.2007Linnavalitsuse seisukoht   Toetada fail[Tekst]