Õigusakt

Tallinna arengukava "Turvaline koolitee” koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
52
Vastuvõtmise kuupäev:
08.03.07
 
Eelnõu number:
79
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnakantselei;   
Reg. kuupäev:
22.02.07
Ettekandja:
abilinnapea Olga Sõtnik  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Korrakaitsekomisjon  
Läbivaatajad:
Rahanduskomisjon; korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
01.03.0731Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
05.03.074Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
06.03.071Korrakaitsekomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
08.03.075Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 52 Tallinna arengukava "Turvaline koolitee” koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
06.03.07Korrakaitsekomisjon  
06.03.07Korrakaitsekomisjon1. asendada punktis 1 teises reas sõnastus "lastega toimunud liiklusõnnetuste arvu vähendamine" sõnastusega "laste liiklusõnnetuste arvu vähendamine"; 2. muuta punkti 6.1.3. sõnastus järgmiselt "Laste kooliskäimise peamised viisid ja nende valiku põhjuste analüüs"; 3. muuta punkti 6.1.5. sõnastus järgmiselt "Kooliümbruste ja laste koolitee peamiste marsruutide liiklusega seotud riskid"; 4. jätta välja punktis 7.1 sõna "veebruar".  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst