Õigusakt

Pae tn 48 korter 16 üürile andmine Lasnamäe linnaosas

[Pealehele]

Õigusakti number:
77
Vastuvõtmise kuupäev:
22.03.07
 
Eelnõu number:
80
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Lasnamäe Linnaosa Valitsus;   
Reg. kuupäev:
22.02.07
Ettekandja:
Lasnamäe Linnaosa vanem Kalle Klandorf  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
Õigusakti tekstile on seatud juurdepääsupiirang
Eelnõu tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
 

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
23.02.07SeletuskiriSeletuskiri
Seletuskirja tekstile on seatud juurdepääsupiirang: Isikuandmete kaitse seaduse § 4 lg 2 p 1

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
01.03.0732Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
14.03.072Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
15.03.0717Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
22.03.0721Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 77 Pae tn 48 korter 16 üürile andmine Lasnamäe linnaosas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
14.03.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud