Õigusakt

Nõusoleku andmine Keskkonnainvesteeringute Keskuselt projekti "Kiirlaevalainete osatähtsus looduslike lainete taustal” rahastamise taotlemiseks ja volituse andmine Olga Sõtnikule

[Pealehele]

Õigusakti number:
53
Vastuvõtmise kuupäev:
08.03.07
 
Eelnõu number:
81
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Kommunaalamet;   
Reg. kuupäev:
23.02.07
Ettekandja:
abilinnapea Olga Sõtnik  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Keskkonnakomisjon  
Läbivaatajad:
Rahanduskomisjon; korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
23.02.07Menetluse lisadokumentKIIRLAEVALAINETE TEMAATIKA ALANE UURING 20061116 failDokumendi tekst     
23.02.07Menetluse lisadokumentKIIRLAEVALAINETE TEMAATIKA ALANE UURING hinnapakkumiste küsimine 20070206 failDokumendi tekst     
23.02.07Menetluse lisadokumentMajandus- ja Kommmunikatsiooniministeeriumi kiri failDokumendi tekst     
23.02.07Menetluse lisadokumentprotokoll12 failDokumendi tekst     
23.02.07Menetluse lisadokumentprotokoll13 failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
26.02.072Keskkonnakomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga: 1. Lisada MTÜ Merenduse Arendamise Instituudi poolt teostatavate tööde nimekirja 8. punkt järgmise sõnastusega: "Kiirlaeva- ja looduslike lainete mõju merepõhjas lamavatele miinidele".
01.03.0733Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 08.03.07 istungi päevakorra projekti
05.03.075Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
08.03.076Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 53 Nõusoleku andmine Keskkonnainvesteeringute Keskuselt projekti "Kiirlaevalainete osatähtsus looduslike lainete taustal” rahastamise taotlemiseks ja volituse andmine Olga Sõtnikule.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst