Õigusakt

Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis „Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel” ja volituse andmine Jaak Raiele

[Pealehele]

Õigusakti number:
64
Vastuvõtmise kuupäev:
22.03.07
 
Eelnõu number:
82
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Spordi- ja Noorsooamet;   
Reg. kuupäev:
26.02.07
Ettekandja:
abilinnapea Kaia Jäppinen  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Haridus- ja kultuurikomisjon; haridus- ja kultuurinõunik Triinu Täht; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
01.03.0734Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
14.03.071Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
15.03.0723Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
19.03.074Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.03.074Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 64 Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis „Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel” ja volituse andmine Jaak Raiele.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
19.03.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud