Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 “Tallinna linna heakorra eeskiri” muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
9
Vastuvõtmise kuupäev:
22.03.07
 
Eelnõu number:
85
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Keskkonnaamet;   
Reg. kuupäev:
28.02.07
Ettekandja:
abilinnapea Olga Sõtnik  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Keskkonnakomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
01.03.0736Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 8.03.07 istungi päevakorra projekti.
12.03.071Keskkonnakomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
15.03.072Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
19.03.072Õiguskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
22.03.072Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 9 Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 “Tallinna linna heakorra eeskiri” muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
12.03.07Keskkonnakomisjon1. Muuta § 2 lõiget 4 ja sõnastada järgmiselt: "Puhastusala on kinnistu või ehitisega külgnev kõnnitee, mis asub kinnistu või ehitise ja sõidutee vahel”.  
12.03.07Keskkonnakomisjon2. Muuta § 4 lõiget 4 ja sõnastada järgmiselt: "Veose vedaja peab kinnitama ja katma veose nii, et see väldiks materjalide ja tolmu sattumist tänavale. Vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud esemed, materjalid vms".  
12.03.07Keskkonnakomisjon3. Muuta § 13 punkti 10 ja sõnastada järgmiselt: "põletada jäätmeid (prügi) ja kulu. Lõkke tegemine avalikus kohas on lubatud ainult Keskkonnaameti eelneval kooskõlastusel, välja arvatud selleks linnavalitsuse poolt avalikus kohas välja ehitatud ja märgistatud lõkkeplatsil."  
19.03.07ÕiguskomisjonMuuta §2 sõnastust järgmiselt: "Määrus jõustub 2. aprillil 2007"  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
12.03.07Juriidiline osakond fail[Tekst]