Õigusakt

Lapsehoiuteenuse rahastamise kord

[Pealehele]

Õigusakti number:
8
Vastuvõtmise kuupäev:
22.03.07
 
Eelnõu number:
92
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet;   
Reg. kuupäev:
06.03.07
Ettekandja:
abilinnapea Merike Martinson  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon  
Läbivaatajad:
Lastekaitsekomisjon; Õiguskomisjon; Rahanduskomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
13.03.071Lastekaitsekomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
14.03.072Sotsiaal- ja tervishoiukomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
15.03.071Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
19.03.073Õiguskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
19.03.075Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.03.071Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 8 Lapsehoiuteenuse rahastamise kord.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
14.03.07Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon  
14.03.07Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon Lisada eelnõu § 8 punkt 1 järgmises sõnastuses: „1) Muuta määruse pealkirja ja sõnastada see järgmiselt: „ Kooliks ettevalmistamise toetuse maksmise kord”.”; § 8 punktide numeratsioon muutub vastavalt 2 kuni 11. Lisada § 8 punkt 12 järgmises sõnastuses: „ 12) lisada § 10 järgmises sõnastuses: „ § 10. Määruse kehtetuks tunnistamine. Tunnistada määrus kehtetuks alates 1. septembrist 2007.””.  
19.03.07Õiguskomisjon1. Lisada §2 uus lõige 1 järgmises sõnastuses: "(1) Lapsehoiuteenus on lapse vanema, lapse eestkostja või lapse hooldaja lapse perekonnas hooldamise lepingu alusel (edaspidi hooldaja) toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja." 2. Lisada §2 uus lõige 7 järgmises sõnastuses: "(7) Õigust hüvitisele ei teki lapse vanemal, hooldajal või eestkostjal, kes ise osutab füüsilisest isikust ettevõtjana oma lapsele lapsehoiuteenust või kes ostab lapsehoiuteenust sama lapse füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevalt teiselt vanemalt, hooldajalt või eestkostjalt."  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
13.03.07juriidiline osakondLäbi vaadatud