Õigusakt

Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Randla tn 15 korterid 104 ja 717/718 ning Nisu tn 13 korter 6

[Pealehele]

Õigusakti number:
78
Vastuvõtmise kuupäev:
22.03.07
 
Eelnõu number:
95
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Põhja-Tallinna Valitsus;   
Reg. kuupäev:
06.03.07
Ettekandja:
Põhja-Tallinna vanem Vilja Savisaar  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
Õigusakti tekstile on seatud juurdepääsupiirang
Eelnõu tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
 

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
06.03.07SeletuskiriSeletuskiri
Seletuskirja tekstile on seatud juurdepääsupiirang: Isikuandmete kaitse seadus § 4 lg 2 p 1
06.03.07Menetluse lisadokumentVäljavõte eluasemekomisjoni istungi protokollist
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
14.03.075Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
15.03.0718Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
22.03.0722Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 78 Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Randla tn 15 korterid 104 ja 717/718 ning Nisu tn 13 korter 6.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
14.03.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud