Õigusakt

Puju tn 2,4/Angerpisti tn 1,3,5 kinnistu müük

[Pealehele]

Õigusakti number:
72
Vastuvõtmise kuupäev:
22.03.07
 
Eelnõu number:
98
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Elamumajandusamet;   
Reg. kuupäev:
08.03.07
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavarakomisjon; välissuhete nõunik Riina Altpere; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
08.03.07Menetluse lisadokumentLinnaplaneerimise Ameti 06.02.2007 kiri failDokumendi tekst     
08.03.07Menetluse lisadokumentLinnavara võõrandamise kord failDokumendi tekst     
08.03.07Menetluse lisadokumentMaa-ameti väljavõte failDokumendi tekst     
08.03.07Menetluse lisadokumentPildid+kaart failDokumendi tekst     
08.03.07Menetluse lisadokumentPuju tn 2 kinnistusregistri väljavõte failDokumendi tekst     
08.03.07Menetluse lisadokumentPuju tn 2 krundiplaan ja piiriprotokoll failDokumendi tekst     
08.03.07Menetluse lisadokumentPuju tn 2 maatüki maksustamishinna akt failDokumendi tekst     
08.03.07Menetluse lisadokumentPuju tn 24_Angerpitsi 135 akt failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
14.03.078Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
15.03.0711Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
19.03.076Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.03.0716Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 72 Puju tn 2,4/Angerpisti tn 1,3,5 kinnistu müük.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
14.03.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud