Õigusakt

Narva mnt 129 kinnistu müük

[Pealehele]

Õigusakti number:
73
Vastuvõtmise kuupäev:
22.03.07
 
Eelnõu number:
99
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Elamumajandusamet;   
Reg. kuupäev:
08.03.07
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavarakomisjon; välissuhete nõunik Riina Altpere; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
08.03.07Menetluse lisadokumentKaart_pildid failDokumendi tekst     
08.03.07Menetluse lisadokumentLinnaplaneerimise Ameti kiri failDokumendi tekst     
08.03.07Menetluse lisadokumentLinnavara võõrandamise kord failDokumendi tekst     
08.03.07Menetluse lisadokumentMaa-ameti väljavõte failDokumendi tekst     
08.03.07Menetluse lisadokumentNarva mnt 129 akt failDokumendi tekst     
08.03.07Menetluse lisadokumentNarva mnt 129 kinnistusregistri väljavõte failDokumendi tekst     
08.03.07Menetluse lisadokumentNarva mnt 129 krundiplaan ja piiriprotokoll failDokumendi tekst     
08.03.07Menetluse lisadokumentNarva mnt 129 maatüki maksustamishinna akt failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
14.03.079Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
15.03.0712Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projekti
19.03.077Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.03.0717Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 73 Narva mnt 129 kinnistu müük.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
14.03.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud