Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
11
Vastuvõtmise kuupäev:
05.04.07
 
Eelnõu number:
103
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet;   
Reg. kuupäev:
12.03.07
Ettekandja:
abilinnapea Merike Martinson  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon  
Läbivaatajad:
Rahanduskomisjon; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
15.03.0728Eestseisuse koosolekjätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
19.03.078Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
28.03.074Sotsiaal- ja tervishoiukomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
29.03.0711Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
05.04.078.1Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 11 Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst