Õigusakt

Munitsipaaleluruumi üürile andmine aadressil Maleva tn 2A korter 1

[Pealehele]

Õigusakti number:
119
Vastuvõtmise kuupäev:
19.04.07
 
Eelnõu number:
110
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Nõmme Linnaosa Valitsus;   
Reg. kuupäev:
15.03.07
Ettekandja:
Nõmme Linnaosa vanem  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
Õigusakti tekstile on seatud juurdepääsupiirang
Eelnõu tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
 

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
16.03.07SeletuskiriSeletuskiri
Seletuskirja tekstile on seatud juurdepääsupiirang: Isikuandmete kaitse seaduse § 4 lg 2 p 1
16.03.07Menetluse lisadokumentProtokoll
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: Isikuandmete kaitse seaduse § 4 lg 2 p 1

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
15.03.0734Eestseisuse koosolekjätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
29.03.0720Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.
11.04.074Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
12.04.0716Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti
19.04.0721Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 119 Munitsipaaleluruumi üürile andmine aadressil Maleva tn 2A korter 1 .

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
11.04.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
11.04.07Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda fail[Tekst]