Õigusakt

Sihtasutuse Tallinn 2011 asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
87
Vastuvõtmise kuupäev:
05.04.07
 
Eelnõu number:
111
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Kultuuriväärtuste Amet;   
Reg. kuupäev:
15.03.07
Ettekandja:
abilinnapea Kaia Jäppinen  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; haridus- ja kultuurinõunik Triinu Täht; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
15.03.0735Eestseisuse koosolekjätta eelnõu linnavolikogu 22.03.07 istungi päevakorra projektist välja
28.03.072Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
29.03.0721Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
02.04.071Õiguskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
05.04.0714Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 87 Sihtasutuse Tallinn 2011 asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
02.04.07ÕiguskomisjonTäiendada põhikirja projekti punkti 4.2.4.peale sõna "üldjuhul" sõnadega "Tallinna Linnavolikogu"  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst