Õigusakt

Tallinna linna omandis oleva Vana-Viru tn 3 kinnistu vahetamine Suurtüki tn 4c asuvate korteriomanditega

[Pealehele]

Õigusakti number:
93
Vastuvõtmise kuupäev:
05.04.07
 
Eelnõu number:
116
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Elamumajandusamet;  
Reg. kuupäev:
26.03.07
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavarakomisjon; välissuhete nõunik Riina Altpere; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
26.03.07Menetluse lisadokumentÕigusaktid failDokumendi tekst     
26.03.07Menetluse lisadokumentSuurtüki tn 4c kinnistusregistri väljavõte failDokumendi tekst     
26.03.07Menetluse lisadokumentVana-Viru tn 3 ehitisregistri väljavõte failDokumendi tekst     
26.03.07Menetluse lisadokumentVana-Viru tn 3 eksperthinnang failDokumendi tekst     
26.03.07Menetluse lisadokumentVana-Viru tn 3 kinnistusregistri väljavõte failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
29.03.0723Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
02.04.073Rahanduskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
05.04.0720Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 93 Tallinna linna omandis oleva Vana-Viru tn 3 kinnistu vahetamine Suurtüki tn 4c asuvate korteriomanditega.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
02.04.07RahanduskomisjonLisada punkt 7 ja muuta vastavalt järgmiste punktide numeratsiooni: „7. Tallinna Linnavalitsusel algatada detailplaneering punktis 1.8.11 nimetatud Tallinna linna ainukasutusse jäävast kinnisasja osast eraldiseisva kinnisasja moodustamiseks.”  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
02.04.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud