Õigusakt

Lootsi tn 4 ja Tallinna sadama vahelisel maa-alal asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
118
Vastuvõtmise kuupäev:
19.04.07
 
Eelnõu number:
117
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Elamumajandusamet;  
Reg. kuupäev:
26.03.07
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
26.03.07Menetluse lisadokumentLisa-Lootsi failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
29.03.0724Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.
11.04.071Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
12.04.0715Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti
19.04.0720Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 118 Lootsi tn 4 ja Tallinna sadama vahelisel maa-alal asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
11.04.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
11.04.07Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda fail[Tekst]