Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2000 määrusega nr 41 kinnitatud Eestkoste korraldamise juhendi muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
12
Vastuvõtmise kuupäev:
05.04.07
 
Eelnõu number:
119
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet;  
Reg. kuupäev:
26.03.07
Ettekandja:
abilinnapea Merike Martinson  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
28.03.073Sotsiaal- ja tervishoiukomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
29.03.0725Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
02.04.072Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
05.04.079Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 12 Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2000 määrusega nr 41 kinnitatud Eestkoste korraldamise juhendi muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst