Õigusakt

Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseks

[Pealehele]

Õigusakti number:
89
Vastuvõtmise kuupäev:
05.04.07
 
Eelnõu number:
120
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Sotsiaal- ja Tervihoiuamet;  
Reg. kuupäev:
26.03.07
Ettekandja:
abilinnapea Merike Martinson  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
28.03.071Sotsiaal- ja tervishoiukomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
29.03.0726Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 05.04.07 istungi päevakorra projekti
02.04.073Õiguskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
05.04.0716Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 89 Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseks.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
02.04.07ÕiguskomisjonMuuta punkti 4.1. ja asendada sõnad "Tallinna Puuetega Noorte Õppekeskus "Juks"" sõnadega "Tallinna Puuetega Noorte Keskus Juks".  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
02.04.07juriidiline osakondPärast Puudega Noorte Õppekeskuse "Juks" nime muutmise otsuse vastuvõtmist viia nime muudatus sisse halduslepingu punkti 4.1.