Õigusakt

Eluruumide üürile andmine aadressidel Kopli tn 100b korter 175 ning Puhangu tn 8 korterid 115 ja 128

[Pealehele]

Õigusakti number:
120
Vastuvõtmise kuupäev:
19.04.07
 
Eelnõu number:
129
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Põhja-Tallinna Valitsus;   
Reg. kuupäev:
29.03.07
Ettekandja:
Põhja-Tallinna vanem Vilja Savisaar  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
Õigusakti tekstile on seatud juurdepääsupiirang
Eelnõu tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
 

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
30.03.07SeletuskiriSeletuskiri
Seletuskirja tekstile on seatud juurdepääsupiirang: Isikuandmete kaitse seadus § 4 lg 2 ja lg 3
30.03.07Menetluse lisadokumentVäljavõte eluasemekomisjoni istungi protokollist nr 2
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
30.03.07Menetluse lisadokumentVäljavõte eluasemekomisjoni istungi protokollist nr 1
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
30.03.07Menetluse lisadokumentVäljavõte eluasemekomisjoni istungi protokollist nr 10
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
29.03.0728Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 5.04.07 istungi päevakorra projekti.
11.04.072Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
12.04.0717Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti
19.04.0722Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 120 Eluruumide üürile andmine aadressidel Kopli tn 100b korter 175 ning Puhangu tn 8 korterid 115 ja 128.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
11.04.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
11.04.07Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda fail[Tekst]