Õigusakt

Ankru tn 1 korter 32 ja Uus-Sadama tn 16 korter 10 sotsiaalkorteriteks tunnistamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
134
Vastuvõtmise kuupäev:
03.05.07
 
Eelnõu number:
133
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Elamumajandusamet;  
Reg. kuupäev:
11.04.07
Ettekandja:
abilinnapea Merike Martinson  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavarakomisjon; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova; välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
11.04.07Menetluse lisadokumentLisamaterjal failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
12.04.0713Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.04.07 istungi päevakorra projekti.
25.04.072Sotsiaal- ja tervishoiukomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
25.04.071Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
26.04.078Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 03.05.07 istungi päevakorra projekti
03.05.0718Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 134 Ankru tn 1 korter 32 ja Uus-Sadama tn 16 korter 10 sotsiaalkorteriteks tunnistamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst