Õigusakt

Pikk tn 29/Lai tn 24 kinnistu ja Pikk tn 33 moodustatava kinnistu vahetamine Kopli tn 81 kinnistuga ning kinnistul asuva hoone rekonstrueerimine ja kinnistule valitseja määramine

[Pealehele]

Õigusakti number:
182
Vastuvõtmise kuupäev:
21.06.07
 
Eelnõu number:
153
Esitaja:
Linnavolikogu liige Tiina Mägi;   
  
Koostaja:
Linnavolikogu liige Tiina Mägi;   
Reg. kuupäev:
20.04.07  Volikogu istungil
Ettekandja:
Linnavolikogu liige Tiina Mägi  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; Linnamajanduskomisjon; välissuhete nõunik Riina Altpere; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
20.04.07Menetluse lisadokumentLisamaterjal failDokumendi tekst     
20.04.07Menetluse lisadokumentLisamaterjal failDokumendi tekst     
09.05.07Menetluse lisadokumentLinnavalitsuse vastus Tiina Mägi avaldusele, mõtted hoonete Pikk 29/Lai 24 ja Pikk 33 asjus failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
26.04.0711Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 3.05.07 istungi päevakorra projekti.
09.05.077Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 17.05.07 istungi päevakorra projekti
24.05.075Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.
08.06.072Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.
14.06.072Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
19.06.071Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu koos Tallinna Linnavalitsuse poolt esitatud muudatusettepanekutega.
20.06.076Linnavarakomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega vastavalt juurdelisatud failile
21.06.0725Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 182 Pikk tn 29/Lai tn 24 kinnistu ja Pikk tn 33 moodustatava kinnistu otsustuskorras müük

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
20.06.07Linnavarakomisjon fail[Tekst]  
28.06.07Linnavolikogu liige Tiina MägiMuudatusettepanek fail[Tekst]  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
20.04.07Saadetud linnavalitsusele  
02.05.07Kiri   Pikendada seisukoha esitamise tähtaega kuni 31. maini 2007 fail[Tekst]
04.06.07Kiri   Pikendada seisukoha esitamise tähtaega kuni 14. juunini 2007. fail[Tekst]
14.06.07Linnavalitsuse seisukoht   Toetada osaliselt; sisaldab Tallinna Linnavalitsuse muudatusettepanekuid (sh uued lisad 1 –seletuskiri, 2 ja 3) fail[Tekst]