Mitte toetatud eelnõu

Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (koostöölepingu sõlmimise kohta Põhja Politseiprefektuuriga)

[Pealehele]

Eelnõu number:
182
Esitaja:
Reformierakonna fraktsioon;   
  
Koostaja:
Reformierakonna fraktsioon;   
Reg. kuupäev:
17.05.07  Volikogu istungil
Ettekandja:
Reformierakonna fraktsiooni liige Üllar Lanno  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Korrakaitsekomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
24.05.078Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.
29.05.070Korrakaitsekomisjonjätta päevakorra projektist välja.
08.06.0714Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti
12.06.072Korrakaitsekomisjonlõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.
14.06.070Volikogu istungjätta päevakorra projektist välja
16.08.0713Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
21.08.071Korrakaitsekomisjonmitte toetada eelnõu.
23.08.0712Volikogu istungeelnõu otsusena mitte vastu võtta.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
17.05.07Saadetud linnavalitsusele  
30.05.07Linnavalitsuse seisukoht   Mitte toetada failLinnavalitsuse seisukoht