Õigusakt

Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (hasartmänguseaduse muutmise kohta) (eelnõu nr 183)

[Pealehele]

Õigusakti number:
218
Vastuvõtmise kuupäev:
06.09.07
 
Eelnõu number:
183
Esitaja:
Keskerakonna fraktsioon;   
  
Koostaja:
Märt Sults, linnavolikogu liige;   
Reg. kuupäev:
17.05.07  Volikogu istungil
Ettekandja:
linnavolikogu liige Märt Sults  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; Õiguskomisjon; haridus- ja kultuurinõunik Triinu Täht; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
24.05.079Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.
06.06.072Haridus- ja kultuurikomisjonlõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.
08.06.0713Eestseisuse koosolekjätta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projektist välja
14.06.073Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.
16.08.072Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
29.08.074Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
30.08.0713Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 06.09.07 istungi päevakorra projekti
03.09.071Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
06.09.0713Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 218 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (hasartmänguseaduse muutmise kohta)

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
29.08.07Haridus- ja kultuurikomisjonMuuta Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu nr 183 "Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele" punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: "1. Teha Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks esitada linnavolikogule 1. novembriks 2007 otsuse eelnõu ettepaneku esitamiseks Vabariigi Valitsusele Hasartmänguseaduse muutmiseks, eesmärgiga keelata kasiinode lahtiolek Eesti Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril, emakeelepäeval 14. märtsil, emadepäeval e. maikuu teisel pühapäeval, rahvusvahelisel lastekaitsepäeval 1. juunil, taasiseseisvumispäeval 20. augustil, teadmistepäeval 1. septembril."  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
17.05.07Saadetud linnavalitsusele  
30.05.07Linnavalitsuse seisukoht   Võtta teadmiseks fail[Tekst]