Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 73 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
16
Vastuvõtmise kuupäev:
31.05.07
 
Eelnõu number:
185
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Transpordiamet;  
Reg. kuupäev:
18.05.07
Ettekandja:
abilinnapea Jaanus Mutli  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
22.05.074Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
24.05.071Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti
28.05.073Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
31.05.078Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 16 Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 73 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst