Õigusakt

Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Pähkli tn 6 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (Pähkli tn 6-1) võõrandamiseks

[Pealehele]

Õigusakti number:
161
Vastuvõtmise kuupäev:
14.06.07
 
Eelnõu number:
187
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Maa-amet;  
Reg. kuupäev:
22.05.07
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
22.05.07Menetluse lisadokumentVäljavõtted asjaõigusseadusest. Kinnistusregistri andmed. Taotlus Tallinna Maa-ametile.
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 16.

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
24.05.0712Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.
06.06.071Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
08.06.0722Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti
14.06.0721Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 161 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Pähkli tn 6 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (Pähkli tn 6-1) võõrandamiseks.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
06.06.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud