Õigusakt

Tallinnas Randvere tee 29 asuvate mitteeluruumide korteriomandite müük

[Pealehele]

Õigusakti number:
159
Vastuvõtmise kuupäev:
14.06.07
 
Eelnõu number:
188
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Tallinna Elamumajandusamet;  
Reg. kuupäev:
22.05.07
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavarakomisjon; välissuhete nõunik Riina Altpere; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
22.05.07Menetluse lisadokumentMüügi ettepanek failDokumendi tekst     
22.05.07Menetluse lisadokumentKinnistu andmed failDokumendi tekst     
22.05.07Menetluse lisadokumentEhitisregistri andmed failDokumendi tekst     
22.05.07Menetluse lisadokumentInventariseerimise joonised failDokumendi tekst     
22.05.07Menetluse lisadokumentÄriruumi üürileping
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 16.
22.05.07Menetluse lisadokumentEksperthinnang failDokumendi tekst     
22.05.07Menetluse lisadokumentLinnavara võõrandamise kord failDokumendi tekst     
22.05.07Menetluse lisadokumentInventariseerimise joonis: II hoone põhiplaan failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
24.05.0713Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.
06.06.074Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
08.06.0720Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti
11.06.076Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
14.06.0719Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 159 Tallinnas Randvere tee 29 asuvate mitteeluruumide korteriomandite müük.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst