Õigusakt

Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Vabriku tn 13 korter 8 ja Uus-Maleva tn 7 korter 130

[Pealehele]

Õigusakti number:
167
Vastuvõtmise kuupäev:
14.06.07
 
Eelnõu number:
189
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;  
  
Koostaja:
Põhja-Tallinna Valitsus;  
Reg. kuupäev:
22.05.07
Ettekandja:
Põhja-Tallinna vanem Enno Tamm  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
Õigusakti tekstile on seatud juurdepääsupiirang
Eelnõu tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
 

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
25.09.07SeletuskiriSeletuskiri
Seletuskirja tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 10.
25.09.07Menetluse lisadokumentTallinna Linnavalitsuse istungi protokoll
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
22.05.07Menetluse lisadokumentEluasemekomisjoni koosoleku protokoll
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
24.05.0714Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.
06.06.072Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
08.06.0728Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti
14.06.0727Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 167 Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Vabriku tn 13 korter 8 ja Uus-Maleva tn 7 korter 130.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
06.06.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud