Õigusakt

Tallinna arengukava 2006-2021 täitmise aruanne 2006. aastal

[Pealehele]

Õigusakti number:
153
Vastuvõtmise kuupäev:
14.06.07
 
Eelnõu number:
190
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Tallinna Linnakantselei;   
Reg. kuupäev:
23.05.07
Ettekandja:
linnapea Edgar Savisaar  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Rahanduskomisjon; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
23.05.07Eelnõu lisaEelnõu lisa 2 failDokumendi tekst     
04.09.07Õigusakti lisaLisa 2. Tallinna arengukava 2006. aasta täitmise monitooring failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
24.05.0715Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 31.05.07 istungi päevakorra projekti.
28.05.072Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
05.06.073Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
08.06.072Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti
14.06.073Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 153 Tallinna arengukava 2006-2021 täitmise aruanne 2006. aastal.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
05.06.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud