Õigusakt

Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve

[Pealehele]

Õigusakti number:
27
Vastuvõtmise kuupäev:
21.06.07
 
Eelnõu number:
196
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Tallinna Linnakantselei;   
Reg. kuupäev:
31.05.07
Ettekandja:
linnapea Edgar Savisaar  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
08.06.07SeletuskiriUus seletuskiri 07.06.2007 failDokumendi tekst     
07.11.07Õigusakti lisaLisad 1 kuni 8 failDokumendi tekst     
31.05.07Eelnõu lisaTallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja I lisaeelarve failDokumendi tekst     
08.06.07Menetluse lisadokumentLinnapea 7. juuni 2007 kiri nr LV-1/2553 failDokumendi tekst     
08.06.07Eelnõu lisaUus lisa 8 esitatud 07.06.07 failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
04.06.071Keskkonnakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
05.06.071Lastekaitsekomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
05.06.072Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
06.06.071Sotsiaal- ja tervishoiukomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
08.06.071Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti I lugemisele
11.06.071Rahanduskomisjonlõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.
12.06.071Korrakaitsekomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
14.06.071Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti II lugemisele
14.06.0719Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti III lugemisele
14.06.071Volikogu istunglõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.
18.06.071Rahanduskomisjonlõpetada eelnõu teine lugemine komisjonis ja suunata eelnõu kolmandale lugemisele.
20.06.073Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu koos rahanduskomisjonile esitatud ettepanekutega nr 6, 7, 8, 9, 1, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 27, 28, 33, 34, 37, 38 ja 42.
21.06.071Rahanduskomisjonlõpetada eelnõu kolmas lugemine ning toetada eelnõu koos muudatusettepanekutega.
21.06.0737Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 27 Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve.
21.06.072Volikogu istunglõpetada II lugemine ja saata eelnõu III lugemisele.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
18.06.07RahanduskomisjonMuudatusettepanekud eelnõu 2. lugemiseks fail[Tekst]  
21.06.07RahanduskomisjonMuudatusettepanekud eelnõu 3. lugemiseks fail[Tekst]  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst