Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
23
Vastuvõtmise kuupäev:
21.06.07
 
Eelnõu number:
197
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Transpordiamet;   
Reg. kuupäev:
31.05.07
Ettekandja:
abilinnapea Jaanus Mutli  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Õiguskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnamajanduskomisjon; Rahanduskomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
05.06.075Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
08.06.074Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti I lugemisele
11.06.077Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
11.06.071Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
14.06.075Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti II lugemisele
14.06.075Volikogu istunglõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.
21.06.076Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 23 Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
15.06.07Linnavolikogu liige Nikolai StelmachMuudatusettepanek fail[Tekst]  
28.06.07Linnavolikogu liige Tarmo LausingMuudatusettepanek fail[Tekst]  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst