Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 „Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
25
Vastuvõtmise kuupäev:
21.06.07
 
Eelnõu number:
200
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet;   
Reg. kuupäev:
31.05.07
Ettekandja:
abilinnapea Merike Martinson  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Õiguskomisjon  
Läbivaatajad:
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
06.06.072Sotsiaal- ja tervishoiukomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
08.06.073Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.
11.06.074Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
14.06.077Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
21.06.0712Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 25 Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 „Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
06.06.07Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon Muuta ja sõnastada § 1 alljärgnevalt: § 1. Täiendada Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 „Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” lisa 1 punktidega 2.1.11, 2.2.5 ja 2.3.5 ning sõnastada need järgmiselt: „teatripiletite maksumuse osaliseks hüvitamiseks”. 2. Muuta ja sõnastada § 2 alljärgnevalt: § 2. Muuta Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 „Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” lisa 2 alljärgnevalt: 1) puntist 1.1 jätta välja sõnad „teatripiletite osalise hüvitamise toetuse”; 2) tunnistada kehtetuks punkt 2.5; 3) muuta punkti 3.5 esimest lauset ja sõnastada alljärgnevalt: „Lapse sünnipäevatoetus määratakse pere teise ja järgnevate laste teiseks, kolmandaks, neljandaks ja viiendaks sünnipäevaks.”; 4) tunnistada kehtetuks punkt 3.5². 3. Muuta ja sõnastada § 3 alljärgnevalt: § 3. Määrus jõustub 1. juulil 2007. 4. Lisada § 4 alljärgnevas sõnastuses: § 4. Määruse § 2 punkti 3 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2007. Avalduse toetuse saamiseks lapsele, kelle viies sünnipäev on 1. jaanuarist 2007 kuni käesoleva määruse jõustumiseni, võib esitada kolme kuu jooksul alates määruse jõustumisest. 5. Lisada § 5 alljärgnevas sõnastuses: § 5. Avaldus enne 1. juulit 2007 toimunud etenduse teatripileti osalise hüvitamise toetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt 31. juulil 2007.  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
06.06.07Kiri   Mitte võtta Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2007 istungi päevakorda; võtta Tallinna Linnavolikogu järgmise istungi päevakorda. fail[Tekst]