Õigusakt

Volituse andmine linnaosade vanematele taotluste esitamiseks Kodakondsus- ja Migratsiooniametile või konsulaarametnikele isiku riigilõivu tasumisest vabastamiseks või tasutava riigilõivu määra vähendamiseks

[Pealehele]

Õigusakti number:
20
Vastuvõtmise kuupäev:
14.06.07
 
Eelnõu number:
201
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet;   
Reg. kuupäev:
31.05.07
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Õiguskomisjon  
Läbivaatajad:
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
06.06.073Sotsiaal- ja tervishoiukomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
08.06.0710Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti
11.06.075Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
14.06.0712Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 20 Volituse andmine linnaosade vanematele taotluste esitamiseks Kodakondsus- ja Migratsiooniametile või konsulaarametnikele isiku riigilõivu tasumisest vabastamiseks või tasutava riigilõivu määra vähendamiseks.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst