Õigusakt

Eluruumide tööandja eluruumideks tunnistamine ja tööandja eluruumide üürile andmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
166
Vastuvõtmise kuupäev:
14.06.07
 
Eelnõu number:
202
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Tallinna Elamumajandusamet;   
Reg. kuupäev:
31.05.07
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
Õigusakti tekstile on seatud juurdepääsupiirang
Eelnõu tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
 

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
06.06.07SeletuskiriSeletuskiri
Seletuskirja tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 4 lg 2 p 1.
31.05.07Menetluse lisadokumentLisamaterjal
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 4 lg 2 p 1 ja § 11 lg 1.
31.05.07Menetluse lisadokumentVäljavõte politseiteenistuse seadusest
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
06.06.07Menetluse lisadokumentLinnavalitsuse istungi protokoll
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
06.06.075Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
08.06.0727Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti
14.06.0726Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 166 Eluruumide tööandja eluruumideks tunnistamine ja tööandja eluruumide üürile andmine .

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
06.06.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud