Õigusakt

Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
24
Vastuvõtmise kuupäev:
07.02.08
 
Eelnõu number:
203
Esitaja:
Revisjonikomisjon;   
  
Koostaja:
Revisjonikomisjon;   
Reg. kuupäev:
31.05.07
Ettekandja:
revisjonikomisjoni liige Paul Alekand  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Revisjonikomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
01.06.07Menetluse lisadokumentRevisjonikomisjoni kontrollakt failDokumendi tekst     
01.06.07Menetluse lisadokumentRevisjonikomisjoni otsus failDokumendi tekst     
01.06.07Menetluse lisadokumentLV seisukoht Kloostrimetsa rev.kom.otsusele failDokumendi tekst     
05.09.07Menetluse lisadokumentUus eelnõu (arvestatud linnavalitsuse 13.06.07 seisukohta) failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
08.06.074Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.
14.06.0712Eestseisuse koosolekjätta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projektist välja
16.08.073Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
30.08.0719Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 06.09.07 istungi päevakorra projekti
03.09.073Revisjonikomisjon1. nõustuda Tallinna Linnavalitsuse 13.06.2007 seisukohaga.
06.09.0718Volikogu istunglõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.
13.09.072Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.
27.09.072Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 04.10.07 istungi päevakorra projekti
11.10.072Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti
25.10.072Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
07.11.072Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti
22.11.072Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
06.12.072Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
14.12.072Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti
17.01.082Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti
31.01.0810Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti II lugemisele
07.02.0810Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 24 Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine .

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
03.09.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud. Nõustuda linnavalitsuse seisukohaga.  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
04.06.07Saadetud linnavalitsusele  
13.06.07Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda eelnõu punktidega 1 ja 2 ning mitte nõustuda punktiga 3. fail[Tekst]