Õigusakt

Isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise eesmärgipärasus linna ametiasutustes 2005. aastal ja 2006. aasta I poolaastal

[Pealehele]

Õigusakti number:
176
Vastuvõtmise kuupäev:
21.06.07
 
Eelnõu number:
205
Esitaja:
Revisjonikomisjon;   
  
Koostaja:
Revisjonikomisjon;   
Reg. kuupäev:
31.05.07
Ettekandja:
revisjonikomisjoni liige Epp Alatalu  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Revisjonikomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; juhtivspetsialist Terje Moks;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
01.06.07Menetluse lisadokumentT. Vitsuti seisukoht rev.kom. aktile ja otsusele failDokumendi tekst     
01.06.07Menetluse lisadokumentRevisjonikomisjoni otsus failDokumendi tekst     
01.06.07Menetluse lisadokumentSõiduautode hüvitis 2005-2006 Ipa akt nr 2 failDokumendi tekst     
01.06.07Menetluse lisadokumentSõiduautode hüvitis 2005-2006 Ipa akt failDokumendi tekst     
01.06.07Menetluse lisadokumentLinnavalitsuse seisukoht failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
08.06.076Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.
14.06.0711Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
21.06.0719Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 176 Isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise eesmärgipärasus linna ametiasutustes 2005. aastal ja 2006. aasta I poolaastal.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
18.06.07Jusiidiline osakondEriarvamus linnavolikogu otsuse eelnõu punkt 3 juurde. Tallinna Linnavolikogu poolt vastu võetud õigusaktidega on välistatud ametiauto kasutamise ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitise samaaegne maksmine, mistõttu puudub vajadus täiendava regulatsiooni kehtestamiseks. Samuti on isiklike sõiduautode hüvitise maksmisel järgitud maksmise eesmärgipärasust ja efektiivsust ning kehtivat korda ei ole rikutud.  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
04.06.07Saadetud linnavalitsusele  
13.06.07Linnavalitsuse seisukoht   Võtta teadmiseks fail[Tekst]