Mitte toetatud eelnõu

Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Rohelise Pealinna statuudist) (eelnõu nr 206)

[Pealehele]

Eelnõu number:
206
Esitaja:
Reformierakonna fraktsioon;   
  
Koostaja:
Reformierakonna fraktsioon;   
Reg. kuupäev:
31.05.07  Volikogu istungil
Ettekandja:
Reformierakonna fraktsiooni esimees Remo Holsmer  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Keskkonnakomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; Rahanduskomisjon; korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
08.06.077Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.
14.06.075Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.
13.08.072Keskkonnakomisjonlõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.
16.08.075Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
27.08.071Keskkonnakomisjonmitte toetada eelnõu.
30.08.0714Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 06.09.07 istungi päevakorra projekti
03.09.072Rahanduskomisjonmitte toetada eelnõu.
06.09.0714Volikogu istungeelnõu otsusena mitte vastu võtta.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
31.05.07Saadetud linnavalitsusele  
20.06.07Linnavalitsuse seisukoht   Mitte toetada fail[Tekst]