Mitte toetatud eelnõu

Ülesande andmine linnavalitsusele (lapsehoiuteenuse hüvitise määra ja lasteaedadele makstava pearaha tõstmise kohta)

[Pealehele]

Eelnõu number:
207
Esitaja:
Reformierakonna fraktsioon;   
  
Koostaja:
Reformierakonna fraktsioon;   
Reg. kuupäev:
31.05.07  Volikogu istungil
Ettekandja:
Reformierakonna fraktsiooni esimees Remo Holsmer  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; Lastekaitsekomisjon; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
08.06.078Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.
14.06.078Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
18.06.072Rahanduskomisjonmitte toetada eelnõu.
19.06.071Lastekaitsekomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
21.06.0716Volikogu istungeelnõu otsusena mitte vastu võtta.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
19.06.07LastekaitsekomisjonJätta välja eelnõu punkt 3  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
31.05.07Saadetud linnavalitsusele  
13.06.07Linnavalitsuse seisukoht   Mitte toetada fail[Tekst]