Õigusakt

Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Marie Underi mälestusmärgist) (eelnõu nr 210)

[Pealehele]

Õigusakti number:
235
Vastuvõtmise kuupäev:
04.10.07
 
Eelnõu number:
210
Esitaja:
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon;   
  
Koostaja:
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon;   
Reg. kuupäev:
31.05.07  Volikogu istungil
Ettekandja:
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Maimu Berg  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; Linnamajanduskomisjon; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
08.06.0711Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.
14.06.077Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.
14.08.070Linnamajanduskomisjonjätta päevakorra projektist välja.
16.08.077Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
30.08.072Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.
11.09.070Linnamajanduskomisjonjätta päevakorra projektist välja.
12.09.070Haridus- ja kultuurikomisjonjätta päevakorra projektist välja.
13.09.074Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.
25.09.072Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
26.09.072Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu koos Tallinna Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni 25.09.2007 a koosolekul tehtud muudatusettepanekutega.
27.09.076Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 04.10.07 istungi päevakorra projekti
04.10.075Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 235 Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
25.09.07Linnamajanduskomisjon1. jätta otsuse eelnõu punktist 1 välja tähtaeg "27. märts 2008";  
25.09.07Linnamajanduskomisjon2. muuta otsuse eelnõu preambulit ja sõnastada see järgmiselt: "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 punkti 1 ja Tallinna põhimääruse § 39 lg 1 punkti 3 ja lg 2 ning § 49 lg 1 punkti 1 alusel".  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
05.09.07Juriidiline osakondTäiendada ja sõnastada preambul alljärgnevalt:"Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 1 ja tulenevalt Tallinna põhimääruse § 39 lg 1 p 3 ja lg 2 ning § 49 lg 1 p 1".  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
31.05.07Saadetud linnavalitsusele  
08.06.07Kiri   Pikendada linnavalitsuse seisukoha esitamise tähtaega kuni 21. juunini 2007. fail[Tekst]
20.06.07Linnavalitsuse seisukoht   1.Toetada osaliselt linnavolikogu otsuse eelnõu nr 210 seletuskirjas toodud põhjustel 2.Teha Tallinna Linnavolikogule ettepanek eelnõu nr 210 punktist 1 jätta välja tähtaeg "27.märts 2008". fail[Tekst]