Tagasi võetud eelnõu

Tallinna põhimääruse muutmine

[Pealehele]

  
Tagasivõtmise kpv.:
21.06.07
Eelnõu number:
211
Esitaja:
Keskerakonna fraktsiooni liige Tarmo Lausing;   
  
Koostaja:
Linnavolikogu kantselei;   
Reg. kuupäev:
31.05.07  Volikogu istungil
Ettekandja:
Keskerakonna fraktsiooni liige Tarmo Lausing  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Õiguskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; Keskerakonna fraktsioon; Reformierakonna fraktsioon; Res Publica fraktsioon; Isamaaliidu fraktsioon; Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
08.06.075Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti I lugemisele
11.06.076Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
14.06.076Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti II lugemisele
14.06.076Volikogu istunglõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.
21.06.075Volikogu istungEelnõu esitaja T. Lausing võttis eelnõu menetlusest tagasi.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
15.06.07Linnavolikogu liige Tarmo LausingMuudatusettepanek fail[Tekst]  
28.06.07Linnavolikogu liige Tarmo Lausing fail[Tekst]  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
31.05.07Saadetud linnavalitsusele  
13.06.07Linnavalitsuse seisukoht   Võtta teadmiseks fail[Tekst]