Õigusakt

Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu sõlmimiseks

[Pealehele]

Õigusakti number:
169
Vastuvõtmise kuupäev:
21.06.07
 
Eelnõu number:
212
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Tallinna Transpordiamet;   
Reg. kuupäev:
01.06.07
Ettekandja:
abilinnapea Jaanus Mutli  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
08.06.0712Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti
11.06.077Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
11.06.0710Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
14.06.0714Volikogu istunglõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.
21.06.077Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 169 Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu sõlmimiseks.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
15.06.07 Isamaaliidu fraktsiooni, Reformierakonna fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni muudatusettepanek fail[Tekst]  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst