Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 määruse nr 6 muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
19
Vastuvõtmise kuupäev:
14.06.07
 
Eelnõu number:
218
Esitaja:
linnavolikogu esimees Toomas Vitsut;   
  
Koostaja:
Linnavolikogu kantselei;   
Reg. kuupäev:
05.06.07
Ettekandja:
linnavolikogu esimees Toomas Vitsut  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Õiguskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; Rahanduskomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
08.06.076Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti
11.06.074Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
11.06.078Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
14.06.077Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 19 Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 määruse nr 6 muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
05.06.07Saadetud linnavalitsusele  
13.06.07Linnavalitsuse seisukoht   Võtta teadmiseks fail[Tekst]