Õigusakt

Minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamine krundile asukohaga K. Raua tn 2b

[Pealehele]

Õigusakti number:
184
Vastuvõtmise kuupäev:
21.06.07
 
Eelnõu number:
219
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Maa-amet;   
Reg. kuupäev:
06.06.07
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
06.06.07Menetluse lisadokumentMaa-ala plaan failDokumendi tekst     
06.06.07Menetluse lisadokumentSkeem failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
08.06.0712Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.
14.06.0714Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
20.06.072Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
21.06.0727Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 184 Minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamine krundile asukohaga K. Raua tn 2b.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
20.06.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud