Õigusakt

Muhu tn 1 korter 148 üürile andmine Lasnamäe linnaosas

[Pealehele]

Õigusakti number:
193
Vastuvõtmise kuupäev:
21.06.07
 
Eelnõu number:
221
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Lasnamäe Linnaosa Valitsus;   
Reg. kuupäev:
06.06.07
Ettekandja:
Lasnamäe linnaosa vanem Kalle Klandorf või linnaosa vanema asetäitja Toivo Moorast  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
Õigusakti tekstile on seatud juurdepääsupiirang
Eelnõu tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 4 lg 2 p 1.
 

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
20.06.07SeletuskiriSeletuskiri
Seletuskirja tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse §4 lg 2 p 1.
06.06.07Menetluse lisadokumentLinnavalitsuse istungi protokoll
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
06.06.07Menetluse lisadokumentLasnamäe linnaosa eluasemekomisjoni koosoleku protokoll
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 4 lg 2 p 1.
06.06.07Menetluse lisadokumentTaotleja avaldus
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 4 lg 2 p 1.
06.06.07Menetluse lisadokumentVäljavõte rahvastikuregistrist
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 4 lg 2 p 1.
06.06.07Menetluse lisadokumentIsikut tõendavate dokumentide koopiad
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 4 lg 2 p 1.

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
08.06.0714Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.
14.06.0718Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
20.06.073Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
21.06.0736Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 193 Muhu tn 1 korter 148 üürile andmine Lasnamäe linnaosas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
20.06.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud