Õigusakt

Tallinna linna eelarvestrateegia aastateks 2008-2011

[Pealehele]

Õigusakti number:
21
Vastuvõtmise kuupäev:
21.06.07
 
Eelnõu number:
223
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Tallinna Linnakantselei finantsteenistus;   
Reg. kuupäev:
07.06.07
Ettekandja:
linnapea Edgar Savisaar  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
08.06.0716Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.
11.06.072Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
14.06.072Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
21.06.073Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 21 Tallinna linna eelarvestrateegia aastateks 2008-2011.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
11.06.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud