Õigusakt

Tallinna linna omandis olevale Sihi tn 122/Voolu tn 15 kinnistule hoonestusõiguse seadmine eelläbirääkimistega pakkumise korras, hoonestusõiguse jagamine korterihoonestusõigusteks ja korterihoonestusõiguse võõrandamine Tallinna linnale

[Pealehele]

Õigusakti number:
185
Vastuvõtmise kuupäev:
21.06.07
 
Eelnõu number:
224
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Tallinna Maa-amet;   
Reg. kuupäev:
07.06.07
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavarakomisjon; välissuhete nõunik Riina Altpere; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
07.06.07Menetluse lisadokumentLisadokumendid failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
08.06.0717Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.
14.06.0715Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
18.06.074Rahanduskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
20.06.074Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
21.06.0728Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 185 Tallinna linna omandis olevale Sihi tn 122/Voolu tn 15 kinnistule hoonestusõiguse seadmine eelläbirääkimistega pakkumise korras, hoonestusõiguse jagamine korterihoonestusõigusteks ja korterihoonestusõiguse võõrandamine Tallinna linnale.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
18.06.07RahanduskomisjonMuuta punkti 1.4.2 lisades lõppu sõnad "kuid mitte hiljem kui 36 kuu jooksul hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates"  
20.06.07Linnavarakomisjon  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
18.06.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud