Õigusakt

Maade munitsipaalomandisse taotlemine

[Pealehele]

Õigusakti number:
186
Vastuvõtmise kuupäev:
21.06.07
 
Eelnõu number:
225
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Tallinna Maa-amet;   
Reg. kuupäev:
07.06.07
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
07.06.07Menetluse lisadokumentPardiloigu tänava katastriüksuse asendiplaan failDokumendi tekst     
07.06.07Menetluse lisadokumentPärnulõuka tänava katastriüksuse asendiplaan failDokumendi tekst     
07.06.07Menetluse lisadokumentSepa tänav T5 katastriüksuse asendiplaan failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
08.06.0718Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 14.06.07 istungi päevakorra projekti.
14.06.0716Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti
20.06.075Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
21.06.0729Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 186 Maade munitsipaalomandisse taotlemine .

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst