Tagasi võetud eelnõu

Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine

[Pealehele]

  
Tagasivõtmise kpv.:
25.08.08
Eelnõu number:
226
Esitaja:
Keskkonnakomisjon;   
  
Koostaja:
Keskkonnakomisjon;   
Reg. kuupäev:
08.06.07
Ettekandja:
Keskkonnakomisjoni esimees Larissa ┼ákurat  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Õiguskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; Keskkonnakomisjon; Linnamajanduskomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failEelnõu tekst      failTagasivõtmise avaldus       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
14.06.078Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.
13.08.071Keskkonnakomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
14.08.072Linnamajanduskomisjonlõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.
16.08.078Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti.
30.08.073Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 6.09.07 istungi päevakorra projekti.
13.09.075Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.09.07 istungi päevakorra projekti.
27.09.074Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 04.10.07 istungi päevakorra projekti
11.10.074Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 18.10.07 istungi päevakorra projekti
25.10.074Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 01.11.07 istungi päevakorra projekti
07.11.074Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.11.07 istungi päevakorra projekti
22.11.073Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
06.12.073Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
14.12.073Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti
17.01.083Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti
31.01.082Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
14.02.081Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
28.02.081Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
13.03.081Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti
27.03.081Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 03.04.08 istungi päevakorra projekti
10.04.081Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti
08.05.081Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti
22.05.081Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
05.06.081Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
13.06.081Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti
14.08.081Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
13.08.07Keskkonnakomisjonjätta eelnõust välja paragrahv 1 punkt 2  
24.08.07Linnavolikogu liige Arvo UukkiviMuudatusettepanek fail[Tekst]  
10.09.07LinnavalitsusA. Uukkivi muudatusettepanekule esitatakse seisukoht 12.09.07.  
12.09.07LinnavalitsusMitte nõustuda A. Uukkivi poolt esitatud muudatusettepanekuga. fail[Tekst]  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
08.06.07Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/780/1
20.06.07Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu paragrahv 1 lõikega 1 ja mitte nõustuda määruse eelnõu paragrahv 1 lõikega 2 fail[Tekst]