Õigusakt

Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Haridusametis alates 2004. aastast

[Pealehele]

Õigusakti number:
201
Vastuvõtmise kuupäev:
23.08.07
 
Eelnõu number:
228
Esitaja:
Revisjonikomisjon;   
  
Koostaja:
Revisjonikomisjon;   
Reg. kuupäev:
12.06.07
Ettekandja:
revisjonikomisjoni liige Nikolai Stelmach  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Revisjonikomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
12.06.07Menetluse lisadokumentrevisjonikomisjoni akt failDokumendi tekst     
12.06.07Menetluse lisadokumentrevisjonikomisjoni otsus failDokumendi tekst     
12.06.07Menetluse lisadokumentlinnavalitsuse seisukoht failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
14.06.079Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.
16.08.0714Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
23.08.0713Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 201 Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Haridusametis alates 2004. aastast.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
17.08.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
13.06.07Saadetud linnavalitsusele  
25.06.07Linnavalitsuse seisukoht   Võtta teadmiseks fail[Tekst]