Mitte toetatud eelnõu

Linnavara võõrandamise korra muutmine

[Pealehele]

Eelnõu number:
233
Esitaja:
Reformierakonna fraktsioon;   
  
Koostaja:
Reformierakonna fraktsioon;   
Reg. kuupäev:
14.06.07
Ettekandja:
  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Õiguskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; Linnavarakomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
23.08.07Menetluse lisadokumentUus seletuskiri failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
14.06.0711Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.
15.08.073Linnavarakomisjonmitte toetada eelnõu.
16.08.0710Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 23.08.07 istungi päevakorra projekti
21.08.071Õiguskomisjonmitte toetada eelnõu.
23.08.079Volikogu istungeelnõu määrusena mitte vastu võtta.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
23.08.07Linnavolikogu liige Remo HolsmerMuudatusettepanek määruse eelnõule nr 233 "Linnavara võõrandamise korra muutmine" fail[Tekst]  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
15.08.07Juriidiline osakond fail[Tekst]  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
15.06.07Saadetud linnavalitsusele  
25.06.07Linnavalitsuse seisukoht   Mitte nõustuda fail[Tekst]